INTERVJUI

 • Dragana Ilić

  Dragana Ilić

  Dragana Ilić se bavi astrofizikom. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Astrofizika, gde je i odbranila magistarski rad.

 • Đorđe Baralić

  Đorđe Baralić

  Đorđe Baralić je rođen 1986. godine, u Kragujevcu, Srbija, gde je završio Osnovnu školu „Stanislav Sremčević“ i Prvu kragujevačku gimnaziju kao učenik generacije.

 • Mirsada Čaušević

  Mirsada Čaušević

  Mirsada Čaušević je docent na Univerzitetu SSST od oktobra 2016. godine. Studij farmakologije, te doktorat iz Molekularne i celijske biologije završila je na Univerzitetu u Dundeeju u Škotskoj.

 • Tarik Uzunović

  Tarik Uzunović

  Dr. Tarik Uzunović je docent na Odsjeku za automatiku i elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, a trenutno obavlja i funkciju prodekana za naučnoistraživački rad.

 • Nemanja Rakić

  Nemanja Rakić

  Nemanja Rakić je doktorand Astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Trenutno je zaposlen kao viši asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci.

 • Vlade Simović

  Vlade Simović

  Vlade Simović je rođen u Sarajevu 1981. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2014. godine.

 • Aleksandar Pajkanović

  Aleksandar Pajkanović

  Aleksandar Pajkanović diplomirao je 2009. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 2012. godine.

 • Damir Kapidžić

  Damir Kapidžić

  Damir Kapidžić je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti komparativne politike.

 • Igor Kovačić

  Igor Kovačić

  Igor Kovačić, dobro poznato i lice kojem vjerujete jer je godinama svakog jutra izvještavao o vremenskim prilikama koje nas očekuju.

 • Aleksandar Mastilović

  Aleksandar Mastilović

  Aleksandar Mastilović trenutno radi kao stručni savjetnik generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK).

 • Marija Čutura

  Marija Čutura

  Marija Čutura stalno je uposlena na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u zvanju izvanredni profesor.

 • Selma Rizvić

  Selma Rizvić

  Dr Selma Rizvić je redovni profesor na Odsjeku za računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i osnivač istraživačke laboratorije Sarajevo Graphics Group.