Vedran Vidović

RAZGOVOR S POVODOM: VEDRAN VIDOVIĆ

KO JE VEDRAN VIDOVIĆ?

Vedran je magistar građevinarstva i voditelj Centra za tehničku kulturu u Mostaru.


ŠTA MISLITE O?


NI: Šta Vas je zainteresovalo i nadahnulo za nauku?

Znanost je bila prirodni odabir u mom životu, od najranije mladosti zanimalo me zašto je i kako što nastalo. Logičnim slijedom sam završio tehnički fakultet te se nastavio profilirati u tom smjeru. Zahvaljujući pozitivnom okruženju mogao sam učiti iskustveno kroz kreativni pristup učenju. Učenje sam temeljio na vlastitim iskustvenim spoznajama koje sam dobivao radeći različite pokuse i donošeći zaključke o prirodnim pojavama oko sebe.

NI: Da li Vam je rad nekog naučnika/istraživača bio inspiracija za Vaš naučno-istraživački rad?

Svi znanstvenici na svoj način za mene su inspiracija jer su nesebično darovali svoje znanje svijetu. Osobito me fascinira rad Nikole Tesle koji je bez ikakvog interesa svijetu darovao moderno doba. Djeca su najbolji filter dobrote i samo dječja iskrenost može probuditi nadnaravne spoznaje kod nas “odraslih ljudi”. S njima svaki dan pokušavam probuditi dijete u sebi, jer je to razdoblje najplodonosnije istraživačko djelovanje. Ova djeca jamac su bolje budućnosti Mostara.

NI: šta savjetujete budućim istraživačima?

Dragi budući znanstvenici i istraživači, budite, postanite ili ostanite djeca, jer samo dječja mašta može svašta!

,