Upoznajte naš tim

Koordinator projekta

TIDEA

TIDEA obezbjeđuje procesno orjentisan konsalting za mala i srednja preduzeća i istraživačke organizacije i dizajnira prilagođene okrive za prevođenje sjajnih ideja u realno izvodive projekte, proizvode i usluge kroz: (i) ocjenu i procjenu ideja i skrining mogućnosti za finansiranje; (ii) izradu projekata i menadžment projekata po međunarodnim grant programima; (iii) transfer tehnologija i izgradnju kapacieteta; (iv) monitoring i evaluaciju zasnovanu na rezultatima. Naša misija je da izgradimo kolaborativni eko-sistem za ekonomiju zasnovanu na istraživanju i inovaciji, čime se doprinosi održivom socio-ekonomskom razvoju.

Koordinator projekta

BALKAN FILM

Udruženje za promociju kulture, nauke i kinematografije BALKANFILM je nevladina organizacija zasnovana na krugovima partnerstava, kako bi garantovala što veći djelokrug, pojednostavila proces donošenja odluka, provođenja projekata, promociju i upravljanje. BALKANFILM spaja pojedinačne predstavnike i strukture iz područja kulture, nauke i kinematografije i otvara mogućnost savremenom stvaralaštvu, filmografiji, promociji nauke i primjenjene umjetnosti. Uz jake i kvalitetne mreže stručnjaka i utjecajnih ljudi širom Bosne i Hercegovine satkani smo od različitih polja djelovanja i profesija i organizacija koje predstavljamo (udruženja civilnog društva, muzeji, akademske institucije, private kompanije, centri za kulturu i film i kreativna industrija), iz privatnog ili javnog sektora, koje djeluju na lokalnom, regionalnom ili državnom nivou.

Koordinator projekta

HEIS

Mi smo samostalna, tržišno orijentisana, konsultantska, projektantska i naučno-istraživačka institucija sa sjedištem u Sarajevu. Naš najveći kapital su ljudi i njihovo znanje. Institut zapošljava oko 60 ljudi, od čega više od 40 istraživača i projektanata – stručnjaka različitih profila kako bi odgovorili izazovima tržišta i ponudili multidisciplinarni pristup projektima iz oblasti voda i okoliša. U svom sastavu Institut ima i neovisnu, tržišno orjentisanu Laboratoriju za ispitivanje kvaliteta voda kao i Tim za detekciju i mjerenje gubitaka u vodovodnim sistemima.

.

PARTNER projekta

EU INFO CENTAR BIH

EU info centar u Sarajevu (EUIC), sa svojom mrežom EU info ureda širom Bosne i Hercegovine, je dugoročni projekat Evropske unije koji pruža relevantne informacije o programima, institucijama i politikama Evropske unije, kao i odnosima Bosne i Hercegovine i EU. Naše aktivnosti uključuju organizaciju različitih kulturnih, sportskih, informativnih i drugih vrsta događaja širom Bosne i Hercegovine u cilju promocije vrijednosti Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

PARTNER projekta

Zavičajni muzej Goražde

Zavičajni muzej Goražde je muzejsko, kulturno, komunikacijsko i informacijsko središte grada Goražda i Bosansko – podrinskog kantona Goražde, koje vodi sistematsku brigu o sabiranju, zaštiti, istraživanju, komuniciranju i izlaganju civilizacijskih, kulturnih, materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara grada, kantona i šire i djelovati kao inicijator, organizator i realizator kulturne prakse koja se ishodi iz potreba, želja i mogućnosti uže i šire zajednice. Vizija Zavičajnog muzeja Goražde je postati kulturni lider na području grada i regije koji će temeljem rezultata dosljednog stručnog muzejskog rada pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog okruženja, te snažno obilježiti identitet grada i okoline.

.

PARTNER projekta

Richmond Park Schools Tuzla

Richmond Park Schools nastoje pružiti najbolje obrazovanje za naše učenike. Svaka od naših škola jedinstvena je i ima svoj identitet, ali dijele zajedničke ciljeve i vrijednosti koje se temelje na britanskom stilu obrazovanja. S više od 1.500 učenika, koji trenutno pohađaju jednu od naših 13 škola, vjerujemo da Richmond Park obrazovanje pruža mladim ljudima najbolji početak za svijetlu budućnost. U okviru kampusa u Tuzli djeluju: Predškolska ustanova “Richmond Park International Preschool”, Osnovna škola “Richmond Park International Primary School” i Srednja škola “Richmond Park International Secondary School”. International Secondary School Tuzla djeluje od školske 2010. godine. Obrazovni proces i komunikacije od osnivanja se odvija na engleskom jeziku. Misija naše škole je svakom učeniku pružiti šansu za uspjeh te mu omogućiti da maksimalno razvije svoje potencijale, intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima, istraživačku radoznalost, te osposobiti ih za stvaralačko mišljenje i samostalno učenje. Svojim postojanjem čuvamo ugled škole, afirmišemo i podržavamo profesionalni i lični razvoj pojednica, kao i osnovne humanističke vrijednosti, promovišemo znanje, slobodu, toleranciju, solidarnost i jednakost. Naš zadatak je obezbjediti ljudske resurse visokog kvaliteta za nastavak školovanja na prestižnim univerzitetima.

PARTNER projekta

Poliglota Institut

Poliglota Institut je škola za učenje stranih jezika čija je misija da proces učenja jezika učini zabavnim i nezaboravnim iskustvom, oslobođenim od stresa i opterećenja. Još jedan od ciljeva je da sticanje znanja bude nešto u čemu će djeca uživati, a naš cilj su obrazovani i sposobni ljudi, zadovoljni usvojenim znanjem i spremni da odgovore zahtjevima savremenog društva. Poliglota Institut je jedini licencirani NTC centar na području Brčko distrikta. Na NTC radionicama učimo djecu kako da zavole učenje i školu! Naš cilj je da naučimo djecu tehnike učenja koje će moći da koriste u kasnijem školovanju, ali i u svim izazovima koje život donosi. Pored kurseva stranih jezika, NTC Sistema učenja, u sklopu naše škole realizujemo i likovne i dramske radionice, programiranje, robotiku, animaciju, te organizujemo naučne i NTC kampove, radionice, predavanja, pozorišne predstave, likovne izložbe i likovne kolonije.

.

PARTNER projekta

Mali princ

Nevladina omladinska organizacija “Mali Princ” je osnovana s ciljem provođenja programa neformalnog obrazovanja za djecu, mlade i roditelje te pružanja stručne i savjetodavne pomoći u promociji odgojnih vrijednosti kod djece i mladih. Organizacija ima za cilj razvijati i provoditi edukativne programe koji bi upotpunjavali školski obrazovni program, te osmišljavali slobodno vrijeme mladih, a ujedno odgajali i obrazovali ih u skladu s opštim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobili ih za življenje u multikulturalom svijetu, za toleranciju, poštivanje različitosti, drugih i drugačijih te za odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Kroz rad organizacije promoviše se kultura, umjetnost, obrazovanje, kreativno stvaralaštvo kod djece i mladih, saradnja s ostalim vladinim i nevladinim organizacijama, kako na području Brčko distrikta, tako iz cijele BiH i regiona.

PARTNER projekta

Porodični krug

Udruženje „Porodični krug“  je neprofitna i nepolitička organizacija humanitarnog karaktera sa sjedištem u Bijeljini koja je počela sa radom u oktobru 2014. godine. Udruženje počiva na principima partnerstva – stručnog i humanog rada u funkciji podrške porodici i djeci. U uslovima otežanog privređivanja, stalnih i brzih promjena koje donosi informaciono – komunikaciona era i sve složenijih uslova života, porodica se nalazi pred brojnim izazovima i u nekoj vrsti dugotrajne krize. Udruženje se bavi podrškom porodicama i pojedincima iz društvenih institucija (iz oblasti obrazovanja, porodične i socijalne zaštite …) u jačanju kompetencija za izvršavanje funkcija u vezi sa primarnom socijalizacijom, jačanje vlastitih kapaciteta za prevazilaženje porodično bračnih kriza itd. Organizacija ima za cilj razvijanje svijesti o značaju blagovremene, individualizovane, svrsishodne i sinhronizovane društvene podrške porodici u pripremanju djece za lakše snalaženja u uslovima stalnih i burnih promjena i uspješnije prevazilaženje porodično-bračnih kriza.

PARTNER projekta

Fakultet za proizvodnju i menadžment

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje je počeo sa radom 1995. godine, a od septembra 2007. godine je organizaciona jedinica integrisanog Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Od oktobra 2012. godine, nastava se odvija u zgradi unutar kompleksa bivše kasarne u Trebinju (Stepe Stepanovića b.b.). Misija Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju podrazumijeva najviše standarde u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu sa ciljem obrazovanja inženjera industrijskog inženjerstva i menadžmenta, kao i industrijskog inženjerstva za energetiku čije bi znanje bilo primjenljivo u oblastima: proizvodnje, menadžmenta, energetike, marketinga, preduzetništva, projektovanja informacionih sistema, projektovanja sistema kvaliteta i upravljanja kvalitetom. U toku 2013. godine, u sklopu „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ Ministarstvo civilnih poslova BiH sufinansira realizaciju projekta  „Izrada projektne dokumentacije i prototipa nosača sočiva za naočale“ čiji je nosilac Fakultet u partnerstvu sa nekoliko institucija i udruženja iz Istočne Hercegovine. Fakultet raspolaže proizvodnim laboratorijama (za savremenu proizvodnju, CNC, mjerna, za mikroskopsku analizu) u kojima se odvija obuka studenata I i II ciklusa studija kroz izvođenje laboratorijskih vježbi, izrada magistarskih/master radova, doktorskih disertacija, kao i za naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika iz svojih naučnih oblasti. Laboratorijska oprema mogućava pružanje usluga iz oblasti razvoja proizvoda i tehnologije, primjer čega je uspostavljena saradnja između Fakulteta i preduzeća Orao, a.d. Bijeljina čime je uspostavljena funkcionalna veza između nauke i privrede.