ULAGANJE U NAUKU I OBRAZOVANJE: BH TELECOM DONIRAO 555 HILJADA KM OBRAZOVNIM USTANOVAMA U BIH


Kompanija BH Telecom je ove godine uručila donacije u ukupnom iznosu od 2 miliona KM, od čega je milion KM u prvim danima pandemije doniran kantonalnim i općim bolnicama u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću u iznosima od po 200.000 KM za nabavku potrebne medicinske opreme.

Još milion KM donacija raspoređen je na ukupno 164 pravna lica za podršku projektima pomoći ugroženoj populaciji, osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, narodnim kuhinjama, humanitarnim udruženjima i obrazovnim institucijama.

Među ova 164 pravna subjekta, značajan je broj obrazovnih ustanova kojima su uručene donacije BH Telecoma. Brojnim osnovnim i srednjim školama je donirano ukupno 450.535 KM, dok je iznos od 105.200 KM doniran  domaćim fakultetima i to Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu i Univerzitetu u Bihaću za nabavku potrebne opreme i opremanje informatičkih centara i laboratorija.

Prof. dr. Jasmin Velagić, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, se zahvalio BH Telecomu na izuzetno vrijednoj podršci usmjerenoj na nabavku naučno-istraživačke opreme za potrebe studenata i mladih istraživača na odsjeku za telekomunikacije i odsjeku za automatiku i elektroniku, što će, kako je rekao, omogućiti značajno poboljšanje uvjeta za istraživanje i izvođenje nastavih aktivnosti.

„Donirana sredstva će biti utrošena za nabavku namjenske mrežne opreme sa ciljem lakšeg pridruživanja globalnoj istraživačkoj telekomunikacijskoj mreži PlanetLab. PlanetLab konzorcij se sastoji od renomiranih akademskih institucija i industrijskih istraživačkih laboratorija za razvoj novih tehnologija za distribuiranu pohranu, simulacijska i emulacijska testiranja mrežnih rješenja. PlanetLab mrežu čini više od 1000 čvorava raspoređenih na više od 700 lokacija širom svijeta. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu će biti prva institucija sa prostora Balkana koja će se pridružiti PlanetLab platformi što predstavlja veliki iskorak u istraživačkim kapacitetima u oblasti telekomunikacija. Također, dio sredstava će biti usmjeren za nabavku sofisticirane elektroničke opreme s ciljem poboljšanja uvjeta rada u laboratorijama za elektroniku, gdje studenti stiču osnovna zanja o elektroničkim komponentama i sklopovima, te razvoju elektroničkih sistema. Još jednom se zahvaljujemo na podršci istraživačkim aktivnostima i radujemo se saradnji i jačanju saradnje sa BH Telecomom kao vodećim telekomunkacijskim industrijskim partnerom u Bosni i Hercegovini“, rekao je dekan Velagić.

Dr.sc.Nerdina Mehinović, dekanesa Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, je menadžmentu BH Telecoma izrazila zahvalnost što su prepoznali da upravo studenti trebaju podršku za što bolje obrazovanje jer su oni okosnica razvoja društva u cjelini.

„Fakultet elektrotehnike u Tuzli obrazuje studente na dva studijska programa, studijski program Elektrotehnika i računarstvo i studijski program Tehnički odgoj i informatika. Misija i vizija fakulteta je da studente što bolje pripremi i obrazuje kako bi odgovorili na sve izazove koji ih očekuju na tržištu rada, a cilj nam je omogućiti studentima što kvalitetnije obrazovanje. Posebnu pažnju posvećujemo praktičnim vještinama koje student stiču kroz laboratorijske vježbe. Donacija kompanije BH Telecom namijenjena je opremanju jedne laboratorije računarskom opremom koja će doprinijeti boljem obrazovanju budućih inžinjera. Zajednički napori naših studenata i nas svih zaposlenih na Fakultetu donosi rezultate na koje svi možemo biti ponosni. Zahvaljujem se kompaniji BH Telecom kao društveno odgovornoj kompaniji na razumijevanju potreba visokoškolskih institucija kao i značaju u obrazovanju mladih kadrova koji će u budućnosti biti pokretačka snaga razvoja naše države“, izjavila je dekanesa Mehinović.

„Pored novčanih sredstava donacije, obrazovnim ustanovama obezbjeđujemo podršku i kroz brojne druge aktivnosti. Tako je BH Telecom, sa početkom pandemije, sve svoje tehnološke kapacitete stavio na raspolaganje obrazovnim institucijama i omogućio besplatno distribuiranje obrazovnih video materijala putem IPTV platforme i Enterprise Cloud-a. Također, u svrhu osiguranja kontinuiteta online obrazovnog procesa, BH Telecom je za oko 4000 učenika širom Bosne i Hercegovine obezbijedio besplatan pristup internetu za praćenje online nastave te je, u saradnji sa našim partnerima, učenicima osigurana potrebna računarska oprema i to 320 tableta i 20 laptopa. Siguran sam da će donacija u iznosu od 555 hiljada KM obrazovnim institucijama biti investicija u budućnost“, rekao je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.

Za više informacija: https://bhtelecom.ba/