Tarik Uzunović

RAZGOVOR S POVODOM: TARIK UZUNOVIĆ

KO JE TARIK UZUNOVIĆ?

Dr. Tarik Uzunović je docent na Odsjeku za automatiku i elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, a trenutno obavlja i funkciju prodekana za naučnoistraživački rad. Prvi i drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu je završio kao najbolji student generacije i dobitnik Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu. Nakon završetka drugog ciklusa studija zaposlen je kao asistent na svom matičnom fakultetu. Poslije pet semestara rada na fakultetu, odlazi u Istanbul i upisuje doktorski studij na Sabanci Univerzitetu u Istanbulu. Nakon sticanja zvanja doktora nauka iz oblasti mehatronike 2015., vraća se u Sarajevo, nastavlja rad na Elektrotehničkom fakultetu, na kom je 2016. izabran u zvanje docenta.Oblasti njegovog naučnog istraživanja su teorija upravljanja, robotika, upravljanje kretanja i mehatronika. Autor je jedne knjige objavljene od strane renomirane izdavačke kuće CRC Press (članica Taylor&Francis grupe), urednik jednog zbornika radova sa međunarodne konferencije koji je objavio Springer, te autor 35 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i na internacionalnim konferencijama. Bio je uključen u organizaciju više međunarodnih konferencija održanih u BiH i inostranstvu. U prošlosti je bio angažiran u sedam istraživačkih projekata u različitim svojstvima. Trenutno je voditelj jednog istraživačkog i jednog komercijalnog projekta.


ŠTA MISLITE O?


NI: Šta Vas je zainteresovalo i nadahnulo za nauku?

Tokom cijelog svog školovanja bio sam po prirodi radoznao, zanimali se me uzroci i zakonitosti različitih pojava i procesa. U vrijeme studija automatike i elektronike na Elektrotehničkom fakultetu me izrazito privukla oblast upravljanja, i to naročito njena primjena u robotici koja je revolucionarno uticala na industriju i svakodnevni život ljudi. Bilo mi je fascinantno da se kompleksni sistemi kakvi su roboti mogu upravljati da precizno i bez greške obavljaju sofisticirane operacije. Matematska formulacija upravljačkih algoritma koji se primjenjuju u tu svrhu mi je bila posebno privlačna.

NI: Da li Vam je rad nekog naučnika/istraživača bio inspiracija za Vaš naučno-istraživački rad?

Na moj istraživački rad i pravac istraživanja je najviše uticao moj mentor pri izradi doktorske disertacije, naš akademik, prof. dr. Asif Šabanović. Profesora sam upoznao na predmetu iz oblasti robotike na Elektrotehničkom fakultetu, koji nam je predavao kao gostujući profesor sa Sabanci Univerziteta. Imao sam sreću da jedno ljeto provedem u njegovoj laboratoriji u Istanbulu. Bio sam fasciniran njegovim znanjem, nesebičnom željom da ga prenese na svoje studente, te njegovim očinskim odnosom koji je imao prema studentima. Nakon toga, odlučio sam da apliciram za doktorski studij na Sabanci Univerzitetu. Primljen sam i počeo sam raditi s prof. Šabanovićem. Te skoro tri godine koje sam proveo s njim u Istanbulu su usmjerile moj pravac istraživanja u oblasti kojima se i on bavi kroz cijelu svoju karijeru, i u kojima je svjetski poznat.

NI: Kako zainteresovati mlade u BiH za nauku i istraživanje?

Mladima treba obezbijediti uslove za bavljenje naukom, a onima koji za to imaju sklonosti će to pojačati želju za bavljenje istraživanjem, te ćemo ih tako “zaraziti naukom”. Mnogi ljudi i ne znaju da imaju sklonost za bavljenje istraživanjem, dok ne dožive to iskustvo. Smatram da bi obezbjeđivanje ovih uslova trebao biti jedan od nacionalnih prioriteta BiH. Poznato je da su nauka i naučna otkrića katalizator razvoja cijelog društva. Najrazvijenije države mnogo ulažu u nauku i istraživanje. Ako želimo dobro svojoj domovini, i mi bismo trebali slijediti taj put.

NI: Na šta ste najviše ponosni u svom radu?

Ponosan sam što sam svoje znanje prenosio i što ga prenosim na mlade ljude, ponosan sam jer su se neki od njih sa mnom počeli baviti istraživanjem, a to ih je onda motiviralo da počnu svoje doktorske studije. Najboljim dijelom svog posla smatram zadovoljstvo kad neku mladu osobu zainteresiram za naučni rad, pa onda ona postane ta koja i mene “tjera” da radimo zajedno.

NI: Koji su vaši planovi za budućnost? Vaš savjet budućim naučnicima i istraživačima?

Planiram nastaviti svoju akademsku karijeru, i kroz obrazovanje mladih ljudi, ali i kroz istraživački rad. Mladima savjetujem da iskuse istraživački rad kroz svoje studije, da otkriju da li je to ono što ih ispunjava zadovoljstvom. Ako jeste, savjetujem im da se time bave, jer je veliko zadovoljstvo svaki dan raditi ono što voliš. Na kraju, želim im poručiti da probaju biti vrhunski u svemu čime se bave, neovisno da li je to naučni rad ili nešto drugo. Ko god je ekspert u svome poslu, šta god taj posao bio,  ima perspektivnu budućnost.

, ,