Selma Rizvić

RAZGOVOR S POVODOM: SELMA RIZVIĆ

KO JE SELMA RIZVIĆ?

Dr Selma Rizvić je redovni profesor na Odsjeku za računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i osnivač istraživačke laboratorije Sarajevo Graphics Group. Bila je dugi niz godina zaposlena kao dizajner TV programa na Radioteleviziji Bosne i Hercegovine, gdje je obavljala poslove šefa Odsjeka za elektronski grafički dizajn. Rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te diplomirala, magistrirala i doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo.
Oblasti njenog naučnog istraživanja su kompjuterska grafika, kompjuterska animacija, virtuelna realnost, televizijski dizajn, digitalna prezentacija kulturnog naslijeđa i interaktivno digitalno pripovijedanje. Sarajevo Graphics Group je od 2011-2015. godine bila partner u EU FP7 mreži izvrsnosti “Virtual Museum Transnational Network V-MusT.net” koja je organizirala najveću evropsku multimedijalnu izložbu pod nazivom Ključevi Rima u Amsterdamu, Rimu, Aleksandriji i Sarajevu. Trenutno su partner u H2020 projektu iMARECulture koji ima za cilj prezentaciju podvodnog kulturnog naslijeđa pomoću digitalnih tehnologija. Istraživači iz ove grupe su od 2012-2016 bili uključeni i u MPNS COST Action TD1201 “Colour and Space in Cultural Heritage” (COSCH), gdje je Selma Rizvić bila član Menadžment komiteta i lider radne grupe. Trenutno su uključeni u CA COST Action CA16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent, 2017-2021, gdje je Selma Rizvić član Menadžment komiteta i upravnog odbora Projekta.Sa svojim kolegama i saradnicima iz Sarajevo Graphics Group kreirala je veliki broj digitalnih prezentacija bosanskoherecegovačkog kulturnog naslijeđa. Jedan je od osnivača i  predsjednica Upravnog odbora Udruženja za digitalizaciju kulturne baštine BiH DIGI.BA. U znak priznanja njenih naučnoistraživačkih rezultata Selma Rizvić je imenovana članom Steering komiteta EUROGRAPHICS Working Group on Graphics and Cultural Heritage. Učestvovala je u više ekspertnih konferencija iz ove oblasti na poziv Evropske komisije.
Više informacija na http://people.etf.unsa.ba/~srizvic


ŠTA MISLITE O?


NI: Šta Vas je zainteresovalo i nadahnulo za nauku?

Neposredno poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu jedan od mojih bivših profesora sa Elektrotehničkog fakulteta pozvao me da predajem kompjutersku grafiku. Rad sa studentima mi je bio zanimljiv, ali primijetila sam da su neki od njih zainteresirani da se više angažiraju u našoj oblasti. To su uglavnom bili studenti koji su, pored tehničkog, imali i umjetnički senzibilitet. Radeći kao dizajner TV programa na BHRT otkrila sam da kompjuterska grafika i multimedija može biti vrlo interesantna tema naučnog istraživanja kao most između tehničkih nauka i umjetnosti. Tako je počeo moj naučno-istraživački rad. Isprva kroz male projekte sa studentima, pa sve do evropskih projekata koje imamo danas.

NI: Da li Vam je rad nekog naučnika/istraživača bio inspiracija za Vaš naučno-istraživački rad?

U 2002. godini u Grazu, Austrija, je organizovana konferencija “East Meets West” sa ciljem da poveže istraživače iz kompjuterske grafike iz zemalja zapadne Evrope sa istraživačima iz siromašnijih evropskih zemalja. Ponudili su grant za učešće i moja tadašnja dekanesa me je poslala da predstavljam naš fakultet. Tu sam upoznala profesora Alana Chalmersa, koji je bio i ostao jedan od najvažnijih svjetskih stručnjaka iz naše oblasti. On je bio veoma iznenađen da u Bosni i Hercegovini postoji neko ko predaje računarsku grafiku i ponudio se da nam pomogne. Zajedno smo aplicirali na UNESCO projekat i uradili prvu digitalizaciju kulturnog spomenika u Bosni i Hercegovini, stećka iz Donje Zgošće. Naravno, prof. Chalmers nam je ustupio svoju opremu i pokazao nam kako se to radi. Nakon toga smo objavili nekoliko naučnih radova i on je bio ko-mentor na mom doktoratu. Beskrajno sam mu zahvalna što nam je otvorio vrata te istraživačke zajednice i inspirisao nas za dalje projekte.

NI: Kako zainteresovati mlade u BiH za nauku i istraživanje?

Jednostavno. Treba im ponuditi nešto što je u trendu u svijetu i motivirati ih da stanu ukorak sa svojim kolegama iz drugih zemalja. Naši mladi ljudi su vrlo inteligentni i snalažljivi, imaju dobro obrazovanje, znaju strane jezike i, uz dovoljno inspiracije i podrške, mogu postići sve što žele. Mnogo naših sunarodnjaka su vrhunska imena u svijetu nauke i tehnologije. Najbolje ih možemo motivirati vlastitim primjerom.

NI: Na šta ste najviše ponosni u svom radu, koja je najbolja stvar u vezi Vašeg posla?

Najviše sam ponosna na moje bivše studente koji su sada profesori i dekani fakulteta. Njihov uspjeh je moj uspjeh. Najbolja stvar u mom poslu je da imam mogućnost raditi sa različitim profesionalcima. U našoj ekipi imamo, pored IT stručnjaka, arheologe, historičare, filmske i vizuelne umjetnike, glumce, kostimografe, make up artiste, montažere, snimatelje, muzičke producente. Uvijek nam je lijepa atmosfera sa puno smijeha, opuštena, uživamo u svom poslu. Samo takav timski rad može imati dobre rezultate. Družimo se i privatno i profesionalno. Zadovoljstvo je raditi sa kreativnim ljudima. Druga stvar na koju sam ponosna jeste da su naši projekti promovirali kulturno bogatstvo Bosne i Hercegovine unutar i van naših granica i pokazali iz kakve zemlje dolazimo i da možemo stati rame uz rame sa vrhunskim evropskim istraživačima.

NI: Koji su vaši planovi za budućnost? Vaš savjet budućim naučnicima i istraživačima?

U budućnosti planiram intenzivnije istraživati Virtual Reality video kao novi broadcast standard i novu gramatiku filmskog jezika. Pregovaram i sa jednom rock zvijezdom da se uključi u naš sljedeći projekat. Savjet budućim istraživačima je da ulože u svoju budućnost, da putuju na konferencije i upoznaju se sa kolegama iz svijeta, da se razvijaju na internacionalnom nivou i da ne očekuju uspjeh preko noći. Ali i da ne odustaju. Upornost i vrijedan rad se uvijek isplate.

Više detalja o našim projektima možete naći nahttp://people.etf.unsa.ba/~srizvic/sgg.htm

, ,