Saša Marin

RAZGOVOR S POVODOM: SAŠA MARIN

KO JE SAŠA MARIN?

Mr sc. Saša Marin je zaposlen na Katedri za oralnu hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci. Medicinski fakultet u Banjaluci je završio sa odlikovanjem “Student generacije” kao najbolji student studijskog programa stomatologija. Na istom fakultetu je magistrirao i položio specijalistički ispit iz oralne hirurgije.

Postdiplomsko obrazovanje je nastavio 2014. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Debrecinu iz oblasti regenrativne  medicine, biomaterijala i primjene matičnih ćelija. Proveo je godinu dana (2017-2018) na Klinici za Dentalnu medicinu, Univerziteta u Gracu, Austrija, kao prvi kandidat iz Bosne i Hercegovine kojeg su implantološko udruženje “ITI” i firma “Straumann” nagradili najprestižnijim usavršavanjem iz oblasti implantologije.

Dobitnik je nagrade “Mihajlo Pupin” za najbolje studente u regionu, njemačke “DAAD” stipendije, švajcarske “International Team for Implantology ITI”.

Član je Austrijskog implantološkog udruženja i švajcarskog implantološkog udruženja “ITI”. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima i stručnim skupovima i autor je nekoliko naučnih radova u naučnim časopisima sa impakt faktorom.


ŠTA MISLITE O?


NI: Šta Vas je zainteresovalo i nadahnulo za nauku?

Nije bio određeni trenutak ili konkretno nadahnuće. Prelazak sa obavezne fakultetske literature na stručne časopise i saznanja o novim istraživanjima i projektima podstakla su želju za istraživačkim radom.

NI: Da li Vam je rad nekog naučnika/istraživača bio inspiracija za Vaš naučno-istraživački rad?

Iz oblasti implatologije postoji nekoliko naučnika čiji rad je cijenjen, iz čijih knjiga učimo, čija predavanja slušamo na kongresima i čije nove naučne članke isčekujemo. Neki od njih su prof. dr Daniel Buser, prof dr Istvan Urban, prof dr Giovanni Zuccheli, prof. dr Fouad Khoury, prof. dr Frank Schwarz. Prošle godine sam imao priliku da ih upoznam za vrijeme “ITI” I “EAO” kongresa u Amsterdamu i Beču. Želja mi je da mi budu mentori na post-doktorskom programu i usavršavanju.

NI: Kako zainteresovati mlade u BiH za nauku i istraživanje?

Svojim studentima ponudim zanimljive teme i preporuku za učešće na studentskim konferencijama. Studenti se tako upoznaju se sa metodologijom naučno-istraživačkog rada i novim saznanjima. Uglavnom budu zadovoljni učešćem na studentskim kongresima i požele da se dalje bave istraživačkim radom. Savjetujem ih o izboru stipendije, univerziteta, prijedlogu pisanja istraživačkog projekta i izboru mentora. Dakle, postepenim radom i pristupom korisnim informacijama.

NI: Na šta ste najviše ponosni u svom radu?

Ponosan sam što sam u toku prošle godine bio izabran kao jedan od 25 dobitnika najprestižnije nagrade u oblasti implantologije ( ITI (International Team for Implantology), a prijavljeno je nekoliko hiljada kandidata. Najbolja stvar je mogućnost rada na prestižnim univerzitetima, sa vrhunskim profesorima čiji rad poštujete. Rezultat saradnje je publikacija nekoliko naučnih radova od kojih je jedan objavljen u prestižnom časopisu Clinical Implant Dentistry and Related Research.

NI: Koji su vaši planovi za budućnost i šta savjetujete budućim istraživačima?

Nastaviti istraživački rad sa mentorima iz Austrije i početi saradnju na istraživanju sa gorepomenutim profesorima.

Izađite iz zone komfora, spremite se za mnoge padove, mnoge neuspjele aplikacije i publikacije, ali se spremite i za jedan zanimljiv put, nova znanja i uspjehe.

, ,