Bojan Luburić

RAZGOVOR S POVODOM: BOJAN LUBURIĆ

KO JE BOJAN LUBURIĆ?

Bojan Luburić rođen je u Banjoj Luci 1984. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a zvanje Magistra nauka iz bankarstva i međunarodnih finansija stekao je na Poslovnoj školi „Sir John Cass“ Univerziteta u Londonu. Prethodno iskustvo na polju finansija stekao je u firmama Procredit banka i Ideal Company. Na poziciji člana Uprave MF banke a.d. Banja Luka nalazio se od 1.4.2017. godine do 31.1.2019. godine a od 1.2.2019. godine nalazi se na poziciji predsjednika Uprave MF banke a.d. Banja Luka.


ŠTA MISLITE O?


NI: Šta Vas je zainteresovalo i nadahnulo za nauku s obzirom na to da ste završili Ekonomski fakultet a nakon toga i master i školovanje u Londonu?

Tokom srednje škole i fakulteta sam bio i zaposlen, što na projektima što u različitim kompanijama po potrebi u različitim sektorima. Ono što je mene zainteresovalo jeste upravo spoznaja da svaka industrija ima neke svoje specifičnosti i potrebu da se razvije. Uvijek sam uviđao da se mnogo šta može bolje i drugačije raditi. To je jedna od stvari koja me je motivisala da tokom studija gledam uvijek nešto novo i uvijek tražim novu priliku za usavršavanje, ne samo u jednoj oblasti nego na više polja pa da se onda opredijelim za jedno polje. Više sam čovjek od prakse, volim da ono što vidim i pročitam pokušam primijeniti na konkretan način i to me je uvijek vodilo.

NI: Spomenuli ste da ste čovjek od prakse. Gdje smatrate da naši mladi ljudi mogu da unaprijede svoja  praktična znanja i da steknu prva početna iskustva?

Mogućnosti i prilike za tako nešto su sada veće nego ikad. Sada je preko interneta dostupno mnogo toga, različite literature, kursevi, prezentacije, obuke i svako može bez obzira na izvor sredstava da se usavrši. More je prilika oko nas, ne samo u školi i na fakultetu nego i na različitim online platformama. Stvar je samo interesovanja i želje za radom na sebi.

NI: Na šta ste najviše ponosni u svom radu?

Najbolja stvar u mom poslu je izuzetan broj klijenata koji su tokom vremena stekli povjerenje u mene i u ono što radim. Čak do te mjere da sam sa nekima postao jako dobar prijatelj. Mogu reći da je veliki broj ljudi koje mogu pozvati u svakom trenutku.

Takođe, stekao sam mogućnost da upoznam veliki broj preduzetnika i firmi i na taj način vidim šta su njihovi svakodnevni problemi. Kroz to sam stekao dodatno iskustvo vezano za različite sektore i industrije.

NI: Da li u jednoj banci ima potrebe za kreativnim razmišljanjima?

Kreativci i u bankarskom sektoru su sada potrebniji nego ikada. Sama činjenica i predrasuda da su bankari zatvoren sistem je u dobroj mjeri  tačna. Nisam tipičan bankar i nastojim sa svojim timom apsolutno promijeniti pristup klijentima. Imamo jak mlad tim i veoma smo otvoreni za kreativce. One banke, ne samo banke, već bilo koja kompanija koja zatvori vrata kreativcima su one koje će neminovno nestati sa tržišta.

NI: Koji su vaši planovi za budućnost?

Kada je u pitanju profesionalni dio, prošlo je vrijeme razmišljanja  ostanka u jednoj firmi do penzije. Sada se kompanije mijenjaju i razvijaju. Firme razvijaju odjele, prodaju se, šire, kupuju. Privredno okruženje se stalno širi i potrebe za ljudima su drugačije. Nemam neki konkretan plan ali dobio sam mandat koji traje četiri godine te želim dati svoj doprinos u razvoju banke i u rezultatima. Želim da opravdam priliku koju sam dobio. Naravno, i dalje moram raditi na sebi.

NI: Vaš savjet budućim naučnicima i istraživačima?

Preporučio bih da se ne opterećuju oko izbora smjera, fakulteta, ocjenama i prosjekom, a čak ni o materiji. Treba da se fokusiraju na stvari koje su bitne, a to je da nauče da uče i da budu spremni na promjene kao i da prihvate promjene.

Potebno je da nauče komunicirati i savladaju moderne tehnologije jer to su stvari koje će odrediti svakog mladog studenta kad završi fakultet u kojoj mjeri je pismen ili nepismen.

, ,