Almir Olovčić

RAZGOVOR S POVODOM: ALMIR OLOVČIĆ

KO JE ALMIR OLOVČIĆ?

Almir posjeduje dvije titule magistra: magistar arheologije i magistar inženjerske hemije. Njegovo polje interesovanja pored forenzičke arheologije je i arheometrija, tj. primjena prirodnih nauka u arheologiji, sa posebnim osvrtom na analizu arheoloških artefakata sa područja BiH.Kao hobi interesuje ga entomologija, herpetologija i astronomija, geologija, te numizmatika, dok se takođe bavi i pisanjem poezije, a neke pjesme su već objavljene u zbirkama pjesama. Imam objavljeno nekoliko naučnih radova te učestvovanja na naučnim kongresima i simpozijumima.


ŠTA MISLITE O?


NI: Šta Vas je zainteresovalo i nadahnulo za nauku?

TNadahnuće sam pronašao u knjigama i stripovima koji su se bavili tematikom starih kultura i civilizacija. Što se tiće forenzičke arheologije, to je bilo nešto s čime nisam bio upoznat na početku bavljenja arheologijom, ali sam vremenom shvatio da je to jedna nova naučna disciplina koja moze pružiti mnoge odgovore i biti korisna kako za prošlost, tako i budućnost.

NI: Na šta ste najviše ponosni?

Ono na šta sam najviše ponosan je što sam kroz rad u ICMP- u, zajedno sa svojim kolegicama antropolozima i kroz cijelu organzaciju pomogao u pronalasku nestalih žrtava i što smo kroz svoj rad doprinijeli da mnoge porodice pronađu dugo očekivani mir i dostojno ukopaju svoje najmilije.

NI: Koji su vaši planovi za budućnost i šta savjetujete budućim istraživačima?

Da budu uporni, tvrdoglavi i dosljedni u svojim snovima, jer samo osoba koja iskreno vjeruje u svoje snove i ciljeve, ma koliko ponekada nemogući ili nadrealni bili, može uspjeti i ostaviti svoj trag u nauci.

,