Trebinje program

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Amfiteatar FMP Trebinje

KadaŠta
17:00-17:45Naučno predavanje: “Kako postati istraživač – skrivena profesija koja spasava živote”
prof. dr Dejan Bokonjić
Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
17:45 – 18:30Naučno predavanje: “Kriptografija – ključ za tajne”
prof. dr Vladimir Božović
Prirodno matematički fakultet  Univerziteta Crne Gore.

PLATO ispred FMP Trebinje

KadaŠta
17:00 – 20:00Predstavljanje naučnih radova studenata Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu
“Pametno upravljanje grijalicom (elektronika za upravljanje električnim grijalicama (konvektorima)).”
Osnovne funkcionalnosti: detekcija pregrijavanja, detekcija otvorenog prozora,jednostavno spajanje na internet, pametni algoritam za postizanje željene temperature.
Mobilna aplikacija omogućava jednostavno upravljanje grijalicom sa udaljenih lokacija.
Moguće je podesiti mod rada grijalice, tj. da li je ručni ili automatski. Takođe, unutar aplikacije se prati da li je detektovan otvoren prozor ili da li je došlo do pregrijavanja.
17:00 – 20:00Predstavljanje naučnih radova studenata Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje
“Primjena Arduino programiranja u savremenoj industriji (primjena Arduina u svrhu rješavanja problema digitalnog brojača)”,
“Digitalni brojač sa programabilnim zvučnim signalom koji omogućava zvučni signal nakon određenog broja otkinutih komada”.
3D mapiranje terena specijalizovanim dronom DJI Phantom 4 RTK za geodeziju, mapiranje i fotogrametriju sa ugrađenom aplikacijom za planiranje leta (GS RTK) kao metod za prikupljanje podataka.

PLATO ispred FMP Trebinje

KadaŠta
17:00 – 20:00Izložba i prezentacija radova učenika osnovnih škola:
Eksperimenti iz fizike, hemije i biologije.
17:00 – 20:00Predstavljanje umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Trebinje:
Grafički dizajn – od ideje do realizacije.
17:00 – 20:00Muzej Hercegovine Trebinje:
Prikaz eksponata iz arheološkog odjeljenja – digitalizacija kulturne baštine
u Muzeju Hercegovine Trebinje.
17:00 – 20:00Prezentacija radova Društva fizičara Hercegovine:
Eksperimenti iz fizike (učenici Gimnazije Jovan Dučić Trebinje).
17:00 – 20:00Policijska uprava Trebinje:
Edukativna prezentacija o štetnosti droga za djecu.
17:00 – 20:00Naučni kvizovi znanja za učenike, uz prigodne nagrade za najuspješnije.