PROGRAM 2021

EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA U BIH 2021

24. SEPTEMBAR 2021.

AGENDA CENTRALNI DOGAĐAJ 24.9.2021.

SATNICA UČESNICI
17:00-17:15 Svečana ceremonija otvaranja Ekaterina Dorodnova, zamjenica šefa Delegacije EU u BiH

Predstavnik MNRVOID

Jasmin Branković, pomoćnik ministra u Sektoru za nauku i tehnologije, Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke Bosne i Hercegovine

17:15-17:35 Noć u muzeju Poliglota institut i Omladinska organizacija Mali princ
17:35-17:50 Circuit Mess Batmobile Albert Gajšak (Hrvatska)
17:50-18:05 City Gecko – Smart rješenja by Telemax Nikola Maksimčuk, Smart rješenja by Telemax
18:05-18:20 Tajne iz laboratorije Dario Balaban, asistent na Tehnološkom fakultetu Zvonik, Univezitet Istočno Sarajevo
18:20-18:35 Šta očekujemo od robota u budućnosti – da li je autonomni sistem moguć? Velibor Đalić, viši asistent, Elektrotehnički fakultet – Katedra za automatiku
Univerzitet Banja Luka
18:35-18:50 Dronom do 3D modela Vanja Ateljević, Jovana Milaković, Snežana Dostinić, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Živko Drapić, Udruženje inovatora Istočne Hercegovine
18:50-19:10 Programiranje u službi nauke Dijana Vuković Grbić i Maja Mandić – ITeon Banja Luka
19:10-19:35 Inovacijama i kreativnošću … koračamo IZA HORZONTA HEIS i Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
19:35-20:00 Fab Lab  predstavlja Maker.ba Fab Lab
20:00-20:20 Spoj nauke i umjetnosti Bozon društvo za promociju nauke
20:20- 20:50 Predstava Sunčev sistem na velikom odmoru

24.9. – 25.10.2021.

TAKMIČENJE SREDNJIH ŠKOLA #IZAHORIZONTA

Takmičenje srednjih škola #IzaHorizonta

24.9. – 25.10.2021.

TAKMIČENJE OSNOVNIH ŠKOLA #IZAHORIZONTA

Takmičenje osnovnih škola #IzaHorizonta

24.9. – 30.10.2021.

SAJAM NAUKE I INOVACIJA #IZAHORIZONTA

Sajam nauke i inovacija #IzaHorizonta

11.10. – 19.10.2021.

EU KVIZ #IZAHORIZONTA

EU Kviz #IzaHorizonta

14.10.2021.

BIH NAUČNICE IZA HORIZONTA- MARIE CURIE SKLODOWSKE 21. STOLJEĆA

BiH naučnice iza horizonta- Marie Curie Sklodowske 21. stoljeća

15.10.2021.

ERASMUS+ PUT DO NAUKE

Erasmus+ Put do nauke

20.10.2021.

UZBUNA ZA ČOVJEČANSTVO – NAUKA U FUNKCIJI BORBE PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA

Uzbuna za čovječanstvo – nauka u funkciji borbe protiv klimatskih promjena

21.10.2021.

DIGITALIZACIJA U BIH – ŠTA JE IZA HORIZONTA?

Digitalizacija u BiH – šta je iza horizonta?

25.10.2021.

UMJETNOST IZA HORIZONTA

Umjetnost iza horizonta

28.10.2021.

STE(A)M IZA HORIZONTA

STE(A)M iza horizonta

2.11.2021.

IZA HORIZONTA – SVE MIR

Iza horizonta – SVE MIR

4.11.2021.

OBRAZOVANJE IZA HORIZONTA

Obrazovanje iza horizonta

5.11.2021.

HACKATHON INNOVOZ

Hackathon InnoVoz

9.11.2021.

ISTRAŽIVAČI I NAUČNICI KAO PODUZETNICI

Istraživači i naučnici kao poduzetnici

9.11.2021.

FINALE TAKMIČENJA SREDNJIH ŠKOLA #IZAHORIZONTA

Finale takmičenja srednjih škola #IzaHorizonta

20.11.2021.

IDEATHON OPAMETITE GUŠTERA

Ideathon Opametite guštera