Pothole filler, robot za popravak oštećenja na cesti
Škola
Razred
Tim
Naziv projekta