Napajanje (dalekih) senzora preko optičkog kabla
Škola
Razred
Tim
Naziv projekta