Najbolji likovni rad – glasanje

Centra “Los Rosales”: Amir Kosić (IX)0
Centra “Los Rosales”: Džemson Mučišta (IX)0
Centra za slusnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo: Almir Karamujić (VIII)0
Centra za slusnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo: Elvir Kadrić (VIII)0
Centra za slusnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo: Lejla Alimanović (VIII)0
Centra za slusnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo: Magdalena Vasilj (IX)0
Centra za slusnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo: Maida Ćehović (IV)0
Centra za slusnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo: Nađa Gadžo (IX)0
Centra za slusnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo: Naida Talam (IV)0
Deseta OŠ : Ivo Geljić (VII-b)0
Deseta OŠ : Kristijan Dežić (VII-b)0
Druga OŠ : Maida Ćišo0
IV OŠ : Šejla Ćumurija (VII-3)0
J.U.O.Š. “Jovan Cvijić”,: Klara Marošević (VII-3)0
Javne ustanove “Druga OŠ “: Aldin Suljić (VIII-1)0
Javne ustanove “Druga OŠ “: Asja Čorić (VIII-3)0
Javne ustanove “Druga OŠ “: Larisa Ustalić (VIII-1)0
Javne ustanove “Druga OŠ “: Minela Kezo (VIII-1)0
Javne ustanove “Druga OŠ “: Nera Krivić (I-3)0
Javne ustanove “Druga OŠ “: Sara Potur (VIII-1)0
JU “Prva OŠ “: Armina Mušinović (I)0
JU “Prva OŠ “: Bakir Pašić (I)0
JU “Prva OŠ “: Lamija Šahinović (I)0
JU “Prva OŠ “: Nejla Mečević (I)0
JU “Prva OŠ “: Nejla Škiljo (I)0
JU “Prva OŠ “: Sajra Mehinagić (I)0
JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” : Amar Smajić0
JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” : Samir Mahovkić0
JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” : Semir Mahovkić0
JU Druga OŠ : Čizmić Ajla (IX-b)0
JU Druga OŠ : Janjatović Katarina (IX-1)0
JU Druga OŠ : Sinanović Amina (IX-b)0
JU IV OŠ : Dalal Kukrica (VI-3)0
JU IV OŠ : Džennet Hadžović (IX-3)0
JU IV OŠ : Emin Gastan (VI-1)0
JU IV OŠ : Ena Burić (IX-1)0
JU IV OŠ : Farah Husić (Ix-3)0
JU IV OŠ : Kemal Čelebić (IX-1)0
JU IV OŠ : Maja Gosto (VIII-2)0
JU IV OŠ : Mirza Čohković (VIII-4)0
JU IV OŠ : Nadija Frko (VI-1)0
JU IV OŠ : Naida Alomerović (I-3)0
JU IV OŠ : Nejla Cohković (VI-3)0
JU IV OŠ : Nejra Kodro (IX-3)0
JU IV OŠ : Nejra Pinjić (IX-3)0
JU IV OŠ : Nora Trivun (II-3)0
JU IV OŠ : Omer Popovac (VI-1)0
JU IV OŠ : Rejna Hasanović (Vi-1)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Andrija Dakić (VII-4)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Dajana Čorokalo (IX-1)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Dimitrije Mijatović (VI-1)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Dragana Rokvić (IX-1)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Ivana Jokić (VII-4)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Marina Vuleta (VII-2)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Mila Čičić (VII-3)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Tamara Kričković (IX-1)0
JU OŠ „Petar Kočić“ : Tara Crnčević (VIII-3)0
JU OŠ „Sveti Franjo“ : Dario Pojer (VIII-c)0
JU OŠ „Sveti Franjo“ : Edi Mak Mujanović (VIIIc)0
JU OŠ „Sveti Franjo“ : Elmina Trakić (VIII-a)0
JU OŠ „Sveti Franjo“ : Lana Memišević (VIIIb)0
JU OŠ „Sveti Franjo“ : Lana Žepić (VIIIa)0
JU OŠ „Sveti Franjo“ : Maja Elea Lukanović (VIII-b)0
JU OŠ „ZALIK“ : Džejla Dumpor (IX)0
JU OŠ „ZALIK“ : Ela Mehmedović (VI)0
JU OŠ „ZALIK“ : Ilma Tojaga (VI)0
JU OŠ „ZALIK“ : Nejra Džinović (VI)0
JU OŠ „ZALIK“ : Ranija Obradović (VI)0
JU OŠ „ZALIK“ : Zehra Hodžić (VI)0
JU OŠ ,,Brčanska Malta” : Arabela Salihbegović (VIIIa)0
JU OŠ ,,Brčanska Malta” : Dino Salkanović (VIIIa)0
JU OŠ ,,Brčanska Malta” : Dzenan Mujić (VIIIa)0
JU OŠ ,,Brčanska Malta” : Eman Golos (VIIIa)0
JU OŠ ,,Brčanska Malta” : Lamija Prelić (VIII-c)0
JU OŠ ,,Brčanska Malta” : Sara Delić (VIIIc)0
JU OŠ “Aleksa Šantić”: Helena Došlov (II-1)0
JU OŠ “Aleksa Šantić”: Irina Vidačković (IV-3)0
JU OŠ “Aleksa Šantić”: Marija Mitrović (IV-3)0
JU OŠ “Aleksa Šantić”: Marko Jovanović (IV-3)0
JU OŠ “Aleksa Šantić”: Mihajlo Došlov (II-1)0
JU OŠ “Aleksa Šantić”: Mihajlo Polić (IV-3)0
JU OŠ “Aleksa Šantić”: Sofija Panić (IV-3)0
JU OŠ “BRČANSKA MALTA” : Esma Jakupović (VIII c)0
JU OŠ “Brčanska Malta”: Sanjin Čulum (VIIIc)0
JU OŠ “Ozren”: Anđa (Radivoje) Savić (VII)0
JU OŠ “Sveti Sava” : Azra Delić (VI-2)0
JU OŠ “Sveti Sava” : Miloš Đuričić (VIII-2)0
JU OŠ “Sveti Sava” : Slađana Jovljević (VII-2)0
JU OŠ “Sveti Sava”: Pavle Dukić (V-1)0
JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” : Anastasija Kršić (VII-1)0
JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” : Anđela Knežević (VIII-4)0
JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” : Anđela Mićić (VII-3)0
JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” : Lejla Buljubašić (VIII-4)0
JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” : Marija Mićić (VI)0
JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” : Valentina Todorović (VII-1)0
JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” : Vera Kovačević (VIII-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Ana Ivošević (V-1)0
JU OŠ Ivo Andrić: Ana Jovanović (IV-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Ana Martinović (V-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Ana Vučenović (V-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Anja Gajić (V-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Anja Škondrić (IV-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Dimitrije Kežić (IV-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Dimitrije Kežić (IV-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Dušan Rašević (V-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Elena Šćekić (IV-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Ena Basarić (IV-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Filip Stojanović (IV-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Helena Jovišević (V-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Isak Bećirbašić (IV-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Lana Knežević (V-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Lana Popović (V1)0
JU OŠ Ivo Andrić: Lea Pašić (V-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Marija Kutić (V-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Marija Sukara (IV-1)0
JU OŠ Ivo Andrić: Marko Antić (IV-1)0
JU OŠ Ivo Andrić: Matej Smiljić (IV-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Milica Čavić (V-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Milica Đerman (V-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Milica Kukavica (V-1)0
JU OŠ Ivo Andrić: Milica Stojanović (IV-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Milica Stojanović (IV-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Miloš Đurić (V-1)0
JU OŠ Ivo Andrić: Miloš Keserović (IV-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Miloš Penić (V-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Nađa Petrić (IV-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Nina Živanović (V-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Oleg Stojić (IV-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Petar Čavić (V-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Relja Trbić (IV-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Sonja Palić (IV-2)0
JU OŠ Ivo Andrić: Tatjana Rajić (V-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Tea Dojčinović (IV-1)0
JU OŠ Ivo Andrić: Teodora Vučanović (V-4)0
JU OŠ Ivo Andrić: Tina Galić (V-3)0
JU OŠ Ivo Andrić: Vuk Dragutinović (V-1)0
JU OŠ Nikola Tesla: Tijana Kovačević (IV)0
JU OŠ Nikola Tesla: Zorana Samardžić (IV)0
JU Prva OŠ : Aljoša Vujadinović (VI)0
JU Prva OŠ : Ana Rodić (VII)0
JU Prva OŠ : Elena Vranjković (VI)0
JU Prva OŠ : Marija Lukić (IX)0
JU Prva OŠ : Nikola P. (VI)0
JU Prva OŠ : Sofija Popović (VI)0
O.Š. ,, Zalik”: Said Dedović (VIII-a)0
O.Š. “Brčanska Malta”: Adna Omerović (VIIIb)0
O.Š. “Brčanska Malta”: Darik Hajrić (VIIIc)0
O.Š. “Brčanska Malta”: Elma Zulić (VIIIc)0
O.Š. Breške: Ena Saletović (VIa)0
O.Š. Breške: Maja Mrkonjić (VIIIa)0
O.Š. Breške: Nedžma Beširović (VIIIa)0
OŠ ”Brestovsko”: Ana Franjić (VIII)0
OŠ ”Brestovsko”: Mihael Lukašević (IX)0
OŠ ”Brestovsko”: Tatjana Lalić (VII)0
OŠ “Seonica”: Lejla Dedić (VIIIa)0
OŠ “Sveti Sava”: Aleksa Petričević “Ajfelov toranj” (III )0
OŠ “Sveti Sava”: David Krsmanović” Toster na solarni pogon” (III)0
OŠ “Sveti Sava”: Dimitrije Gavrilović” Robotovion” (III)0
OŠ “Sveti Sava”: Dunja Zekanović “Otpadomagnet” (III)0
OŠ “Zalik” : Ajla Duro (VII)0
OŠ “Lukavac Grad” : Belma Bandić (IX-3)0
OŠ “Lukavac Grad” : Džanić Fatima (IX-1)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Ana Marija Cernei (VIIIc)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Fabijan Bilić (VIIc)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Lucija Grbavac (VIIIc)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Mihaela Cernei (VIIIc)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Milka Selak (VIIIa)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Mira Herceg (VIIIb)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Roko Roncevic (VIIIb)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Toma Madzar (VIIIa)0
OŠ Ivana Brlić Mažuranić: Vito Granić (VIIa)0
OŠ Petra Bakule : Tamara Majerski (IX-1)0
OŠ Vladimira Nazora : Anđela Tolić (VIIb)0
OŠ Vladimira Nazora: Erna Bašić (IX d)0
OŠ Vladimira Nazora: Josipa Martinovic (IXb)0
OŠ Vladimira Nazora: Katica Đurasović (IXe)0
OŠ Vladimira Nazora: Katja Jazvić ( VII.b)0
OŠ Vladimira Nazora: Martina Pandurević (VI-c)0
OŠ Vladimira Nazora: Medina Pejković (VIa)0
OŠ Vladimira Nazora: Nina Bjelić (IX-d)0
OŠ Vladimira Nazora: Ružica Ilijašević (IX-d)0
OŠ Vuk Stefanović Karadžić: Emilija Marčeta (VI)0
OŠ ”Brestovsko”: Martina Ivanić (VI)0
OŠ ” Ivane Brlić Mažuranić”: Lucija Grbavac (VIII)0
OŠ “Brčanska Malta” : Ema Dizdarević (VIIIb)0
OŠ “Brčanska Malta”: Amna Bilalović (VIIIa)0
OŠ “Brčanska Malta”: Muamer Imamović (VIII)0
OŠ “Brčanska Malta”: Nadina Uščuplić (VIIIa)0
OŠ “Dositej Obradović”,: Irina( Zoran) Popović (V3)0
OŠ “Nikola Tesla”: Софија Слатинац (II-4)0
OŠ “Nikola Tesla”: Dorian Mujanoić (II-4)0
OŠ “Nikola Tesla”: Анђела Митрић (II-4)0
OŠ “Nikola Tesla”: Јована Батинић (II-4)0
OŠ “Nikola Tesla”: Лука Ивановић (II-4)0
OŠ “Nikola Tesla”: Мануел Малешевић (II-4)0
OŠ “Nikola Tesla”: Марко Хорина (II-4)0
OŠ “Nikola Tesla”: Матеј Малешевић (II-4)0
OŠ “Nikola Tesla”: Павле Топић (II-4)0
OŠ “Sveti Sava” : Lazar Milinković (V5)0
OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”: Jelena Radovanović (IX-6)0
OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”: Mladenka Radovanović (VII-6)0
OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”: Tijana Džambo (VI-5)0
OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”: Željka Božić (VI-5)0
OŠ “Zahid Baručija”: Amina Tabaković (III)0
OŠ “Zahid Baručija”: Amina Tabaković (III-1)0
OŠ “Zahid Baručija”: Imran Tabaković, (IX-2)0
OŠ “Zahid Baručija”: Imran Tabaković, (IX)0
OŠ Brčanka Malta: Ajla Kulašević (IX)0
OŠ Brčanka Malta: Zelenturovic Vildana (VIII b)0
OŠ Brčanska Malta: Danis Smajić (VIIIc)0
OŠ Brčanska Malta: Ismar Aljukić (VIII-a)0
OŠ Brčanska Malta: Lejla Balavac0
OŠ Brčanska Malta: Mia Antić (VIIIc)0
OŠ Dositej Obradović: Lazar Knežević (IV-3)0
OŠ Drvar: Mia Pećanac (II)0
OŠ Dubravica: Ivo Marjanović (VII2)0
OŠ Dubravica: Ana Marija Krezić (VII)0
OŠ Dubravica: Dejan Vidović (VI )0
OŠ Dubravica: Marko Babić (VI)0
OŠ Dubravica: Oliver Strukar (VI)0
OŠ Dubravica: Petra Vinsalek (VI)0
OŠ fra Didaka Buntića: Katarina Bevanda (VI-c)0
OŠ Gnojnice: Amina Tojaga (VII-a)0
OŠ Gnojnice: Asija Ćorić (IX-a)0
OŠ Gnojnice: Fale Lamija (IX-a)0
OŠ Gnojnice: Fatima Jelovac (VII-a)0
OŠ Gnojnice: Naida Špago (VII-a)0
OŠ Gnojnice: Nejla Lulić (IX-b)0
OŠ Gornja Tuzla: Armina Feukić (IX)0
OŠ Ivan Mažuranić: Slavica Perić (VII-c)0
OŠ Kaćuni: Irhada Džafić (V1)0
OŠ Marka Marulića: Anđela Medić (VI-d)0
OŠ Marka Marulića: Diva Miškić (VI-a)0
OŠ Marka Marulića: Franka Primorac (VI-d)0
OŠ Marka Marulića: Mate Ćorić (IX -d )0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Ajna Šabanović (VI-3)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Amina Zukić (Vii-4)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Anesa Mehić (VII-1)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Berina Omerović (VIII-2)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Bjelica Amina (IX-4)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Ena Tvrtković (VII-4)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Ensar Hrnčić (VIII-3)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Esma Arapović (II-2)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Ibrahim Hodžić (IX-1)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Ilda Mehić (VII-3)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Ilma Zukić (VII-4)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Lamija Mehović (VII-1)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Lejla Suljić (VIII-3)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Nidal Spahić (VII-3)0
OŠ Mirsad Prnjavorac: Sanin Kopić (VII-3)0
OŠ Skender Kulenović: Zejna Bakunić (VII-2)0
OŠ Sveti Sava : Ajna Šišić (VI)0
OŠ Sveti Sava: Valentina Ćubić (IV3)0
OŠ Vladimira Nazora : Adrian Jeličić (IX)0
OŠ Vuk Karadžić: Ana Bodiroga (VI-4)0
OŠ Vuk Karadžić: Anja Vasiljević (V-1)0
OŠ Vuk Karadžić: Marija Šaraba (VI 1)0
OŠ Vuk Karadžić: Maša Vasiljević (V-1)0
OŠ Vuk Stefanović Karadžić : Vukašin Bekan0
OŠ”Brčanska Malta” : Ajdin Music (VIIIb)0
OŠ”Brčanska Malta” : Amar Omerašević (VIII)0
OŠ”Brčanska Malta” : Arman Moranjackic (VIII b)0
OŠ”Brčanska Malta” : Lana Imširović (VIIIc)0
OS”Kaonik”: Leo Susnja (VII)0
OS”Kaonik”: Tomislav Santić (VII)0
Osnovna škola Vladimira Nazora : Erna Basic (IX-d)0
Prva OŠ Srebrenik: Tarik Halilović (Vc)0
ЈU ОŠ “Dоsitеј Оbrаdоvić”: Aurora Preradović0
ЈU ОŠ “Dоsitеј Оbrаdоvić”: Dušan Ćelić0
ЈU ОŠ “Dоsitеј Оbrаdоvić”: Filip Stošić0