EU KUTAK EVROPSKE NOĆI ISTRAŽIVAČA U BOSNI I HERCEGOVINI 2020

DOBRODOŠLI NA EU KUTAK EVROPSKE NOĆI ISTRAŽIVAČA U BOSNI I HERCEGOVINI!

UČIMO O PROGRAMIMA I PROJEKTI PODRŠKE EVROPSKE UNIJE ZA RAZVOJ NAUKE I ISTRAŽIVANJA I BROJIM MOGUĆNOSTIMA ZA MLADE!