Lov na blago

Lov na blago
1. Sa kancelarijama u 4 grada u BiH šire Evropske vrijednosti. 2. Već dugi niz godina činimo nauku zabavnom. 3. Vode i okoliš su naš prirodni teren. Mi smo institut, da pogodiš koji - red je na tebe! 4. Gradski gušter uz pomoć kojeg naši uređaji uvijek mogu biti puni. 5. Engleski, njemački i još mnogo toga, dođi u Brčko i postani poliglota! 6. U svom sklopu imaju nekoliko Lab-ova od kojih izdvajamo 3D Print Lab, Electronic Lab i 3D BioLab. 7. Već 70 godina sam čuvar istorije i tradicije u BiH. 8. Kulturoška institucija koja ove godine obilježava 91 godinu postojanja. 9. IT-jevac nije biti lako ali to može svako uz IT edukacije i kurseve našeg partnera. 10. Za sebe kažu da su kuća kreatora. 11. Društvo za promociju nauke ili pak subatomska čestica - šta smo mi? 12. Znanje za svoje je moja vezija zbog koje unapređujem svoje edukvativne programe. 13. Ko smo mi, saznaćeš iza horizonta. 14. Bez mene život na planeti nije moguć. Imam tri stanja i oblast sam istraživanja ovogodišnjeg partnera Noći Istraživača. EU zastava 16. Govorim engleski, španski i francuski. Ja sam _____________. 17. Muzej narodnog oslobođenja je moje bivše ime. 18. Ja pričam istoriju, a možeš me pronaći u Banjoj Luci na adresi Đure Daničića 1. 19. Naši projekti su Sunčev sistem i Dule raketa. 20. eonIT (izmješana slova naziva ovogodišnjeg partera Noći istraživača) 21. Trening centar za kurseve jednog od naših partnera. 22. Iako sam "gušter", činim tvoj grad pametnim. 23. CUEI (izmješana slova) 24. Otkrijmo neotkriveno 25. H2O

1. Sa kancelarijama u 4 grada u BiH šire Evropske vrijednosti.

1. Sa kancelarijama u 4 grada u BiH šire Evropske vrijednosti.

2. Već dugi niz godina činimo nauku zabavnom.

2. Već dugi niz godina činimo nauku zabavnom.

3. Vode i okoliš su naš prirodni teren. Mi smo institut, da pogodiš koji - red je na tebe!

3. Vode i okoliš su naš prirodni teren. Mi smo institut, da pogodiš koji - red je na tebe!

4. Gradski gušter uz pomoć kojeg naši uređaji uvijek mogu biti puni.

4. Gradski gušter uz pomoć kojeg naši uređaji uvijek mogu biti puni.

5. Engleski, njemački i još mnogo toga, dođi u Brčko i postani poliglota!

5. Engleski, njemački i još mnogo toga, dođi u Brčko i postani poliglota!

6. U svom sklopu imaju nekoliko Lab-ova od kojih izdvajamo 3D Print Lab, Electronic Lab i 3D BioLab.

6. U svom sklopu imaju nekoliko Lab-ova od kojih izdvajamo 3D Print Lab, Electronic Lab i 3D BioLab.

7. Već 70 godina sam čuvar istorije i tradicije u BiH.

7. Već 70 godina sam čuvar istorije i tradicije u BiH.

8. Kulturoška institucija koja ove godine obilježava 91 godinu postojanja.

8. Kulturoška institucija koja ove godine obilježava 91 godinu postojanja.

9. IT-jevac nije biti lako ali to može svako uz IT edukacije i kurseve našeg partnera.

9. IT-jevac nije biti lako ali to može svako uz IT edukacije i kurseve našeg partnera.

10. Za sebe kažu da su kuća kreatora.

10. Za sebe kažu da su kuća kreatora.

11. Društvo za promociju nauke ili pak subatomska čestica - šta smo mi?

11. Društvo za promociju nauke ili pak subatomska čestica - šta smo mi?

12. Znanje za svoje je moja vezija zbog koje unapređujem svoje edukvativne programe.

12. Znanje za svoje je moja vezija zbog koje unapređujem svoje edukvativne programe.

13. Ko smo mi, saznaćeš iza horizonta.

13. Ko smo mi, saznaćeš iza horizonta.

14. Bez mene život na planeti nije moguć. Imam tri stanja i oblast sam istraživanja ovogodišnjeg partnera Noći Istraživača.

14. Bez mene život na planeti nije moguć. Imam tri stanja i oblast sam istraživanja ovogodišnjeg partnera Noći Istraživača.

EU zastava

16. Govorim engleski, španski i francuski. Ja sam _____________.

16. Govorim engleski, španski i francuski. Ja sam _____________.

17. Muzej narodnog oslobođenja je moje bivše ime.

17. Muzej narodnog oslobođenja je moje bivše ime.

18. Ja pričam istoriju, a možeš me pronaći u Banjoj Luci na adresi Đure Daničića 1.

18. Ja pričam istoriju, a možeš me pronaći u Banjoj Luci na adresi Đure Daničića 1.

19. Naši projekti su Sunčev sistem i Dule raketa.

19. Naši projekti su Sunčev sistem i Dule raketa.

20. eonIT (izmješana slova naziva ovogodišnjeg partera Noći istraživača)

20. eonIT (izmješana slova naziva ovogodišnjeg partera Noći istraživača)

21. Trening centar za kurseve jednog od naših partnera.

21. Trening centar za kurseve jednog od naših partnera.

22. Iako sam "gušter", činim tvoj grad pametnim.

22. Iako sam "gušter", činim tvoj grad pametnim.

23. CUEI (izmješana slova)

23. CUEI (izmješana slova)

24. Otkrijmo neotkriveno

24. Otkrijmo neotkriveno

25. H2O

25. H2O